კვირის ამბები

რეკლამა

სტანდარტული სარეკლამო პაკეტი ­ 100 ლარი

 • ყოველდღიური ნიუსლეთერების მიღება, მნიშვნელოვანი სიახლეების, დაგეგმილი ღონისძიებების, ვაკანსიებისა და საგრანტო კონკურსების შესახებ; სურვილის შემთხვევაში, შეიძლება რომელიმე კონკრეტული კატეგორიის სიახლეების ფილტრაცია;

 • ღონისძიების სიახლეებისა და მიმდინარე პროექტების გაშუქება, ნიუსებისა და მოკლე სიუჟეტების მომზადება; (შეუზღუდავი რაოდენობის სიახლეები, არაუმეტეს 2 სიუჟეტისა თვის განმავლობაში)

 • ბანერი მთავარ გვერდზე 310X260;

   

პრემიუმ სარეკლამო პაკეტი ­ 250 ლარი

 • ყოველდღიური ნიუსლეთერების მიღება, მნიშვნელოვანი სიახლეების, დაგეგმილი ღონისძიებების, ვაკანსიებისა და საგრანტო კონკურსების შესახებ; სურვილის შემთხვევაში, შეიძლება რომელიმე კონკრეტული კატეგორიის სიახლეების ფილტრაცია;

 • ღონისძიებების სიახლეებისა და მიმდინარე პროექტების გაშუქება, ნიუსებისა და მოკლე სიუჟეტების მომზადება (შეუზღუდავი რაოდენობის სიახლეები, არაუმეტეს 4 სიუჟეტისა თვის განმავლობაში);

 • გაცნობითი ხასიათის სიუჟეტისა და სტატიის მომზადება, გაშუქება. სადაც დეტალურად გავაცნობთ მკითხველს კომპანიის მუშაობის პრინციპს, მათ მიზნებსა და პროდუქტებს, რომელსაც ის სთავაზობს მომხმარებელს;

 • ბანერის განთავსება მთავარ გვერდზე 310X260

 

VIP სარეკლამო პაკეტი ­ 400 ლარი

 • ყოველდღიური ნიუსლეთერების მიღება, მნიშვნელოვანი სიახლეების, დაგეგმილი ღონისძიებების, ვაკანსიებისა და საგრანტო კონკურსების შესახებ; სურვილის შემთხვევაში, შეიძლება რომელიმე კონკრეტული კატეგორიის სიახლეების ფილტრაცია;

 • ღონისძიების სიახლეებისა და მიმდინარე პროექტების გაშუქება, ნიუსებისა და მოკლე სიუჟეტების მომზადება; (შეუზღუდავი რაოდენობით)

 • გაცნობითი ხასიათის სიუჟეტისა და სტატიის მომზადება, გაშუქება. სადაც დეტალურად გავაცნობთ მკითხველს კომპანიის მუშაობის პრინციპს, მათ მიზნებსა და პროდუქტებს, რომელსაც ის სთავაზობს მომხმარებელს;

 • ბანერის განთავსება სტატიის გვერდზე 310X660

 • ფოტო­გადაღება (არაუმეტეს 1 ღონისძიებისა)

 • კომპანიის სარეკლამო ვიდეოს განთავსება გადაცემების დასაწყისში;

   

ბანერები:

 1. ბანერი მთავარ გვერდზე, Header­ში 728X90 ­ 250 ლარი
 1. ბანერი მთავარ გვერდზე, Slider­თან 728X90 ­ 150 ლარი

 2. ბანერი მთავარ გვერდზე, Sidebar, 336X280 ­ 150 ლარი

 3. ბანერი მთავარ გვერდზე, Sidebar, 336X280 ­ 100 ლარი

 4. ბანერი სტატიის Sidebar­ში (სასურველი ზომა) ­ 250 ლარი